1 mei 2020
BOUWEN IN DE BINNENSTAD

Gezien de komst van de wijk Augustus (66 woningen) en de ontwikkeling van het Campina-terrein (700 wooneenheden) is het toekomstbeeld voor de Gabriel Metsulaan qua verkeersdruk vanuit de directe omgeving al bepaalt niet rooskleurig... laat staan als binnenkort in de binnenstad vele woontorens verrijzen zoals de bouwplannen beloven...

Centrum-verkeer eist zijn tol.

De Gabriël Metsulaan moet het zwaar ontgelden door de explosieve groei van Eindhoven deze eeuw, in combinatie met structurele wijzigingen in de verkeersroutes:
doordat het verkeer de beoogde aan- en afvoerwegen voor het centrum niet neemt (Kanaaldijk-Zuid en Dirk Boutslaan) fungeert de Gabriël Metsulaan plots ongevraagd als dé hoofdader en verbindingsas.

En dat als onaangename bonus bovenop de toename die in ruim tien jaar sowieso al een onaanvaardbaar peil had bereikt.

Dit filmpje (2009!) geeft de drukte en verkeerssituaties op de Gabriël Metsulaan goed weer. Ja, toen al. © Barry Pollen


Racebaan met ruzies.

Het doet de leefbaarheid geen goed. Tel daarbij op de absurde snelheid waarmee het verkeer door de straat raast (een 30km zone!). Het ontbreken van handhaving maakt het plaatje compleet. En gevaarlijk.

Ondanks de noodgreep in de straat om met een onnatuurlijke versmalling de verkeerssnelheid er uit te halen (2018), blijft de snelheid onaanvaardbaar hoog.

Zie de afbeeldingen-galerij hieronder..


Stadsbussen op een versleten wegdek.
Image

Tot overmaat van ramp werden we in totaal ruim 2 jaar opgezadeld met stadsbussen in twee richtingen die vanwege de herinrichtingen van zowel de Vestdijk als de Geldropseweg door onze straat werden gestuurd.

Die stadsbussen denderden van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op (te) hoge snelheid over het totaal versleten wegdek. No fun, rammelende kopjes in de kast.


KRUISING DIRK BOUTSLAAN LEVENSGEVAARLIJK

We hebben als straat en buurtgenoten er bij de gemeente al vaak op gehamerd dat de kruising van de Dirk Boutslaan en Gabriël Metsulaan onoverzichtelijk is. De situatie is tot nu toe alleen met wat lapwerk gefixed, maar het is verre van veilig.

Image

Gabriël Metsulaan
2024 - © gabrielmetsulaan.nl