IN SAMENSPRAAK NAAR VERNIEUWING

1 april 2021
grote respons: 73%
Bewoners enquête

Volgens de uitslag van de enquête (zie onderstaande afbeelding met de samenvatting) wensen nagenoeg alle bewoners van de Gabriel Metsulaan hun straat in de allereerste plaats groener.
Prioriteiten daarbij zijn:

  1. de verkeersdruk en -snelheid er uit halen;
  2. de straat veiliger én autoluw maken (woonstraat); en
  3. het tegengaan van vrachtverkeer (herrie, stank, trillingen) en sluipverkeer.

Image

14 maart 2021
now or never
Onderzoek verkeersstromen

De verkeerscommissie Gabriel Metsulaan heeft de gemeente verzocht ook varianten van éénrichtingsverkeer op te nemen in de ontwerpfase [ook al staat die verkenning niet expliciet op de project-agenda].
We benadrukken dat er door eenrichtingsverkeer géén bovenmatige verkeersdruk mag ontstaan in de aanpalende straten: Voorterweg en van Wassenhovestraat.

De gemeente is bereid gevonden ons verzoek door verkeersdeskundigen te laten bekijken wat hopelijk tot een beknopte inventarisatie zal leiden waarin de (on-)mogelijkheden worden aangegeven. 'Laten we het in één keer goed doen' is het motto dus we verwachten dat zij de herinrichting ook in verkeerskundig opzicht (danwel vanuit stedenbouwkundige invalshoek) onderzoeken wat betreft verkeersstromen, -routing en verkeersdruk.

De focus uitsluitend leggen op de vernieuwing van riolering- en wegdek in combinatie met een verbeterde inrichting is wat de verkeerscommissie betreft te beperkt in deze situatie. Gezien de ligging en de fors toegenomen verkeersdruk op de Gabriël Metsulaan moeten alle opties zeer serieus worden overwogen. It's now or never.


17 september 2020
verkeersdruk te hoog
Image
Centrum IN/UIT zorgt voor veel overlast in Gabriël Metsulaan

De renovatie en verkeersinrichting van de Breitnerstraat, Lucas Gasselstraat en Dirk Boutslaan (centrum-UIT) en de Kanaaldijk-Zuid (centrum-IN) was bedoeld om ze als aan- en afvoerwegen van het centrum te bestemmen. In de praktijk blijkt dit een fiasco: het verkeer neemt deze wegen niet of nauwelijks. Daardoor krijgt de Gabriel Metsulaan het in twee richtingen voor zijn kiezen.
Zóuden deze wegen daadwerkelijk worden gebruikt voor de beoogde stad-in / stad-uit bewegingen dan vermindert dat de verkeersdruk op de Gabriël Metsulaan aanzienlijk.

Sterker nog, door (langdurig 'tijdelijke') omleidingen vanwege werkzaamheden aan bijvoorbeeld Hertogstraat en Vestdijk wordt verkeer 'aangeleerd' om de Gabriël Metsulaan als sluiproute te nemen. En zelfs door verkeersaanduidingen van de omleidingen gewezen op die mogelijkheid. BEKIJK HET HIER.


7 februari 2018
Kanaaldijk-Zuid fiasco
Beoogde entree centrum Kanaaldijk-Zuid totaal mislukt.

In februari 2018 (artikel ED) lanceert de gemeente het plan om alle inkomende verkeer (Kanaaldijk-Zuid) en uitgaande verkeer (Dirk Boutslaan) van het centrum loodsen.
Dat het een totale mislukking is is inmiddels gebleken. De aansluitingen bij de Hugo van der Goeslaan en de Jeroen Boschlaan zijn sowieso dramatisch. En de Gabriël Metsulaan is er de dupe van.

BEKIJK HIER de bizarre (en onmogelijke) route waarop het verkeer over de Kanaaldijk-Zuid het centrum zóu moeten benaderen. Drama!


Gabriël Metsulaan
2024 - © gabrielmetsulaan.nl