2 mei 2024


De laatste loodjes!

Afwerken en opleveren

Er wordt nog gewerkt aan het binnenterrein van de Gabriël Metsulaan (inrit naast #52) en aan de Gabriël Metsulaan tussen Dirk Boutslaan en Kanaaldijk-Zuid.

Het ziet er echt schitterend uit. Wat een klus. Het verkeer moet er nog even wennen. Een enkele vrachtwagen rijdt nog per abuis de straat in. En sommige idioten rijden nog steeds plankgas.

Maar alle inspanningen hebben een mooi resultaat opgeleverd. Minder trillingen, minder geluid, én het ziet er prachtig uit. Chapeau aan de gemeente en de bouwers!

Image
Image

22 oktober 2023


Fase 4 komt er aan!

Kruising Voorterweg gaat dicht

Fase 3 (middengedeelte) is nog in volle gang, nu wordt ook de kruising met de Voorterweg aangepakt.

De kruising met de Voorterweg gaat nu op de schop. Dat betekent vanaf 30 oktober eindelijk eens rust in die straat.

De Voorterweg heeft maandenlang behoorlijk last gehad van het sluipverkeer. Nu krijgen ze even rust. We vrezen dat - zodra de kruising met de van Wassenhovestraat weer open gaat (datum?) - het sluipverkeer zich dáár vol op stort!

Image
Image

15 oktober 2023


Bestrating ligt erin!

Fase 2 nipt over schema

Het ziet er al goed uit!

- 15 oktober 2023 -
De geasfalteerde rode fietspaden en de klinkerbestrating in de rijstroken zijn zo goed als klaar. Nog veel details afwerken, en ook de voetpaden betegelen..

We krijgen al goed op zicht op het uiteindelijke resultaat van Fase 2. Volgende stap is de regenwaterafvoeren van de panden koppelen. Er wordt hard gewerkt!.
In Fase 3 ziet het er nu nog uit als een zandbak. Daaronder is het rioleringswerk wel zo goed als klaar.

Image

1 oktober 2023


Dat schiet lekker op!

We gaan fase 2 al bestraten...

Fase 2 duurt tot 6 oktober

- 1 oktober 2023 -
Het grove werk is gedaan voor deze fase, nu volgt de aankleding. Eerst nog even het riool testen op 2 oktober (!).

Van 4 tot 8 oktober staat het asfalteren van de fietsstroken op de planning. Direct daarna worden de straatklinkers van de rijbanen en de parkeervakken gelegd.

Image

28 augustus 2023


FASE 2 gestart

na de kruising nu de laan in...

Fase 2 duurt tot 6 oktober

- 28 augustus 2023 -
Het koppelen van de riolering en regenwaterafvoer op de kruising Geldropseweg met de Gabriël Metsulaan is gereed en na een korte bouwvak-stop is nu fase 2 aan de beurt.

Dit betekent dat de Gabriël Metsulaan vanaf de Geldropseweg niet meer bereikbaar is en het verkeer alleen kan rijden tot aan de kruising met de van Wassenhovestraat.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Image
Image

3 juli 2023


EINDELIJK...

de schop gaat de grond in

Lang verwacht, toch een feit: de straat gaat op de schop.

De kruising Geldropseweg / Gabriël Metsulaan is inmiddels 'gesloten'.

Dat brengt een doorlopende pirouette van automobilisten die moeten keren omdat ze de aanwijzingen op de borden hebben gemist. Bijzonder! Terwijl het toch goed aangegeven staat met borden én op Google Maps.

Maar er is ook acuut rust omdat er geen doorgaand verkeer meer is. Wat een stilte-oase, heerlijk.

Image
Image

10 mei 2023


NOG EVEN..

een tweetal maanden te gaan...

De prognose is dat de werkzaamheden een aanvang nemen in juni óf juli aanstaande.

So far so good. Dat betekent voor de tweede helft van het jaar veel beweging en overlast in de straat, maar,… met een mooi doel voor ogen!


1 oktober 2022


VERTRAGING !

Aanvang van de werkzaamheden verschuift naar midden 2023...

Voorbereiding werkzaamheden

De werkvoorbereiding voor de herinrichting Gabriel Metsulaan is gestart. Dit houdt in dat de ontwerptekeningen worden vertaald in technische werktekeningen.

Op basis van deze tekeningen vindt de aanbesteding aan de aannemer plaats.

Planning

De gemeente heeft enige vertraging opgelopen. Dit betekent dat de uitvoering niet begin 2023 start maar in het 2e kwartaal 2023. De reden voor deze vertraging is dat de herinrichting van de Gabriel Metsulaan meer kost dan eerder begroot.

De huidige marktprijzen en een extra riool leidden tot de hogere kosten. Kort na de zomervakantie is extra budget beschikbaar gesteld en is het project overgedragen aan de afdeling Voorbereiding & Projectrealisatie.

Gedetailleerde planning

sept 2022- dec 2022
Opstellen bestek, de werkomschrijving en technische tekeningen:

jan 2023 - maart 2023
Start Aanbestedingstraject (selectie aannemer) en gunning:

april 2023 –juni 2023
Levertijd materialen* ca 10-16 weken na gunning:

VERWACHTE START UITVOERING:
Juni / juli 2023 of na de bouwvakvakantie, september 2023

* de levertijden materialen zijn onzeker en flink toegenomen. De gemeente houdt rekening met 10-16 weken, bijna twee keer zo lang als 'normaal'.
Een en ander in de overweging: 'mochten er toch nog nieuwe tegenvallers zijn', kan het verstandiger zijn om na de bouwvakvakantie te starten om de bereikbaarheid (in de vakantieperiode) op orde te houden.


9 augustus 2022


STRAATBEELD

Even vastleggen hoe het nú is...

Zomervakantie 2022. Heerlijk rustig in de Gabriel Metsulaan.

Een mooie gelegenheid om vast te leggen hoe het er nu bij ligt. Leuk voor nà de herinrichting.

In rechte lijn:
van Geldropseweg tot Eindhovens Kanaal. (2'06")


20 juli 2022


VOORBEREIDING

uitwerken projectplan Gabriël Metsulaan

Image

De gemeente is inmiddels druk doende met het uitwerken van het definitieve ontwerp. Op punten en komma's wordt het voorlopige ontwerp nog verfijnd. Daarna volgt de aanbesteding.

Om van het definitieve ontwerp een projectplan te maken zijn er gespecificeerde uitwerkingen nodig op uiteenlopende vakgebieden, zoals watermanagement, groen- en lichtplan, ondergrondse containers, leidingen, etcetera. Zie het als 'schrijven van het bestek' voor de bouw. Zodra daarover overeenstemming is bereikt kan de aanbesteding worden uitgezet. Dat speelt in het najaar van 2022.

Aanvang werkzaamheden voorjaar 2023.
De gemeente zal met bewoners en omwonenden ruim vóór aanvang van de werkzaamheden communiceren wat voor consequenties de werkzaamheden hebben: met name ten aanzien van de bereikbaarheid en de verkeersomleidingen tijdens de uitvoering.


3 april 2022


SAMENSPRAAK

verfijning voorlopig ontwerp

Conclusies uit de samenspraak van de bewonerswerkgroep met de gemeentelijke projectgroep van 8 maart 2022

De gemeente heeft gedurende december '22 en januari '23 alle betrokkenen de gelegenheid gegeven te reageren op het voorlopig ontwerp.

Op 8 maart 2022 zijn de reacties doorgenomen met de werkgroep*. Per onderwerp zijn de (on-)mogelijkheden om er in het ontwerp rekening mee te houden besproken en vastgelegd.

(* de werkgroep bestaat uit: projectteam gemeente, verkeerscommissie Gabriël Metsulaan en buurtverenigingen Cingelshouck en Irisbuurt)

Zie onderstaand de verslaglegging van de samenspraak:25 januari 2022


EINDELIJK!

VERBOD OP VRACHTVERKEER.

Image
Image

16 februari 2022. Verbodsbod vrachtverkeer geplaatst (entree Geldropseweg).

Het college van B&W heeft het besluit genomen voor een verbod op vrachtverkeer door de Gabriël Metsulaan.

Een lang gekoesterde wens van de straatbewoners is verwezenlijkt (ja, écht: sinds 2007!) : op de Gabriël Metsulaan en de omliggende straten Voorterweg en Van Wassenhovestraat wordt doorgaand vrachtverkeer geweerd.

Alleen bestemmingsverkeer en/of laden en lossen is vanaf nu toegestaan. Al met al weer een stap in de richting van een aangename woonstraat!

Bekijk de volledige aanvraag HIER (.pdf)

Doorgaand vrachtverkeer op de Gabriël Metsulaan juli 2020. © Joop van Odenhoven


25 september 2021


HET 'TELRAAM'

MEET VERKEERSBEWEGINGEN.

Image

De verkeersbewegingen op de Gabriel Metsulaan worden dagelijks gemeten. Met het innovatieve 'Telraam'-systeem is dit mogelijk.

Een 'Telraam' telt met een piepklein cameraatje, gemonteerd op je raam, de verkeersbewegingen in je straat. Aan de Gabriel Metsulaan is er een geïnstalleerd. Een primeur voor Eindhoven (!).

Hoe werkt het?
Alleen verkeersbewegingen (objecten) worden gemeten, het is geen traditionele videocamera met herkenbaar beeld. Het tellen komt tot stand door het detecteren van bewegende pixelvolumes. Het systeem kan alleen bij voldoende licht meten, na zonsondergang is er te weinig contrast om te kunnen meten."

Bekijk de meetgegevens van de Gabriël Metsulaan HIER (weblink)


Een verkeersmeting-systeem ontwikkeld aan de Universiteit van Leuven (B).

Deze innovatieve ontwikkeling geeft particulieren de mogelijkheid om op eenvoudige wijze het verkeer in hun straat secuur te meten. Je kunt de dagelijkse verkeersdruk online live bekijken en alle verzamelde informatie overzichtelijk vergelijken.

Je kunt individueel een Telraam inzetten, daarnaast is ook het koppelen van Telramen met straat- en/of buurtgenoten mogelijk. Een gemeente kan Telramen aan haar inwoners aanbieden om snel en eenvoudig essentiële meetgegevens per buurt of wijk te verkrijgen. Met het koppelen van telramen ontstaat een secuur beeld van de verkeersbewegingen.

Het systeem is zeer eenvoudig te installeren en het is een eenmalige aanschaf van iets meer dan 100 Euro. Lees HIER meer over het bestellen van een Telraam.


15 mei 2019


VERKEERSDRUK

Grote zorgen om toegenomen verkeersdruk Gabriel Metsulaan

De stad kan alleen groeien door te 'verdichten'...

Dus zal de verkeersdruk alleen maar toenemen de komende jaren.

De Gabriel Metsulaan is géén ontsluitingsweg, ze staat al sinds jaar- en dag als woonstraat in de bestemmingsplannen. Omdat de straat inmiddels al vele jaren misbruikt wordt als aanvoer én afvoerputje van het stadscentrum vrezen de bewoners erger.

'Ja, maar jullie zijn toch aan de beurt voor herinrichting?'

Jazeker, maar de voorgenomen herinrichting gaat met name over gescheiden (regenwater) riolering, vernieuwen van het wegdek en een groene(re) inrichting.
Dat is belangrijk en noodzakelijk, maar we maken ons als bewoners ernstige zorgen over de toenemende verkeersdruk.

De situatie is onhoudbaar (periode 2009 - 2019).

Actieve handhaving in deze 30km zone, een vrachtwagenverbod en de juiste verkeersstromen door verbeterde verkeersgeleiding door routeborden op de omliggende (hoofd-)wegen...
Dàt is voor de Gabriël Metsulaan essentieel om een aangenaam woonklimaat terug te kunnen krijgen.


Gabriël Metsulaan
2024 - © gabrielmetsulaan.nl